Lediga jobb hos Storasyster

Om oss

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi har årligen över 6 000 stödsamtal med personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser. 

Vi erbjuder stöd genom: 

- mejl- och chattjour

- Onlinesyster (långvarigt volontärstöd via chatt/video)

- juridisk rådgivning 

- medföljning till polis, vård- eller behandlingsinstanser

- samtalsmottagning med stöd- och rådgivande samtal eller psykologisk behandling

- samtalsgrupper för utsatta och för anhöriga

Storasysters kunskapshöjande arbete syftar till att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället. Vi erbjuder utbildningar, publicerar rapporter och är aktiva i samhällsdebatten om sexuellt våld. Vi har även tagit fram söktjänsten stödefterövergrepp.se där vi listar verksamheter som kan ge stöd till vår målgrupp. 

Storasyster grundades 2012 och drevs under två år helt på ideell basis. Idag har vi elva anställda på vårt kansli i Stockholm. 

Vi får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Postkodsstiftelsen, Stockholms stad och Region Stockholm. 

Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid, Stockholms stads Trygghetspris 2020, Arvsfondens Guldkorn 2020, Unizons Idépris 2021 och Child10 Awarded Member 2022.

Storasyster har 90-konto och står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn. Storasyster är även medlemmar i Giva Sverige och innehar märkningen Tryggt givande.

Läs mer om oss på www.storasyster.org

 

Abonner sur les postes vacants

Retour au page de démarrage