Storasyster

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi har årligen över 5 000 stödsamtal med personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser.

 

Vi söker volontärer för att bemanna vårt onlinestöd. Dels till onlinesyster på chatt/mejl eller video och dels till vår chattjour.

Ange i din ansökan vilket/vilka av uppdragen du är intresserad av.
För uppdraget som onlinesyster via video krävs att du har erfarenhet av att hålla i samtal. 

 

Onlinesyster

Onlinesyster är Storasysters långvariga online-stöd där den stödsökande har kontinuerlig kontakt under en längre period med en specifik volontär.  

Syftet med att erbjuda en onlinesyster eller onlinebror är att den stödsökande ska få en mer personlig kontakt och ett kontinuerligt stöd från samma person. Det möjliggör en mer fördjupad kontakt där den stödsökande, tillsammans med volontären kan jobba mot en individuell målsättning.

Med sin onlinesyster ska den stödsökande kunna prata utan rädsla för konsekvenser och kunna dela sina tankar och känslor med någon som tror på och stöttar hen. Vid behov/intresse kan stödsökande få relevant information om eller hänvisas vidare till andra stödinsatser. Vi önskar och jobbar för att de stödsökande efter avslutad kontakt ska må bättre och ha kommit närmare sitt uppsatta mål.

Volontärens roll

Som onlinesyster är ditt uppdrag att vara en stöttande medmänniska. I uppdraget är din roll inte professionell eller terapeutisk. Du finns där för att lyssna och bekräfta de stödsökande. Detta gör du genom att stärka, aldrig döma och genom att vara en person som vågar lyssna och prata om det som är svårt.

Uppdraget

Uppdraget utförs helt online och du sköter ditt uppdrag hemifrån via chatt/mejl eller video. Vi tar emot ansökningar från stödsökande och förmedlar kontakterna vidare till er i volontärgruppen. Du hörs en timme i veckan med din kontakt. Kontakten sker endast online och via Storasyster kanaler; chatten eller via din Storasyster-mejl. En kontakt varar i tre till som längst sex månader via text, och 12 samtal via video. För att uppdraget ska vara hållbart och givande så finns det tydliga ramar för kontakten och du har kontinuerligt stöd av vår samordnare som ger individuell handledning och feedback på samtal. 

 

Chattjour

Storasysters chatt är öppen fem dagar i veckan, söndag till torsdag kl. 20-22. Under våren kommer öppettiderna utökas till 7 dagar i veckan. Där kan personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, och anhöriga till utsatta, få stöd och hjälp. Syftet med chatten är framförallt att de stödsökande ska få möjlighet att sätta ord på sina upplevelser. Majoriteten av dem berättar för första gången om vad de har blivit utsatta för. Storasysters chatt ska vara ett rum där de kan prata utan rädsla för konsekvenser, där de blir trodda och där de kan få dela sina tankar och känslor med någon. Vid behov/intresse ska de stödsökande få relevant information och bli hänvisade till andra aktuella stödinsatser eller instanser. Vi hoppas att de stödsökande efter avslutad chatt ska känna sig lugnare/må bättre och känna sig mindre ensamma.

Volontärens roll

Som volontär i chattjouren är er uppgift att vara en stöttande medmänniska. Ni finns där för att lyssna och bekräfta de stödsökande. Detta gör ni genom att stärka, aldrig döma och genom att vara en person som orkar och vågar lyssna och prata om det som är svårt. Ni är inte professionella eller terapeuter, utan erbjuder ett medmänskligt stöd.

Uppdraget

Uppdraget utförs helt online - ni sitter hemma och chattar. Passen schemaläggs i tremånadersperioder. Tre till fyra volontärer är schemalagda vid varje chattpass, under chattpasset kan ni ha kontakt med varandra i en separat ”volontär-chatt” där ni kan ge varandra stöd och hjälp.

 

Utbildning

Som volontär i vårt onlinestöd ska du ha genomgått Storasysters grundutbildning som består av fyra heldagar. Under utbildningen får du en gedigen introduktion till verksamheten och ditt uppdrag som volontär. Utbildningen innehåller föreläsningar om bland annat sexuellt våld, trauma, bemötande, suicidprevention, juridik och självskadebeteende. En av dagarna tillägnas helt åt ditt uppdrag, där vi fokuserar på bemötande, ramar och praktiska detaljer.

Volontärutbildningen hålls digitalt (via Zoom) den 19-20 mars samt 2-3 april ca kl. 9-16 alla dagar. Det är obligatoriskt att delta vid samtliga utbildningstillfällen. 

Stöd i uppdraget

 • Andra volontärer

Som volontär hos oss kommer du att vara del i en grupp med andra volontärer där ni kan dela frågor och funderingar som rör era uppdrag. Det är viktigt att vara ett aktivt stöd för varandra i denna grupp eftersom uppdraget i övrigt innebär mycket eget ansvar.

 • Volontärsamordnaren

Storasysters volontärsamordnare finns tillgänglig under kontorstider för stöd och hjälp i ditt uppdrag och du får löpande individuell handledning och feedback. 

 • Beredskapsgruppen

Under chattens öppettider finns en beredskapsgrupp tillgänglig som du kan kontakta för stöd i svåra situationer. Denna bemannas främst av Storasysters personal och finns även tillgänglig 20 min efter att chatten stängt.

 • Grupphandledning

En gång per termin förväntas du delta i grupphandledning tillsammans med andra volontärer där ni får stöd i era uppdrag och möjlighet att utbyta erfarenheter. Grupphandledningen ges på kansliet i Stockholm eller på distans.

 • Fortbildning

Våra volontärer erbjuds varje termin fortbildning inom relevanta ämnen, för att fortsätta utvecklas och få stöd och verktyg i uppdragen. 

Villkor

 • Ålder och värdegrund

För att vara volontär i Storasyster behöver du vara minst 20 år gammal och dela vår feministiska värdegrund.

 • Medlem

Du behöver vara medlem i Storasyster och betala en medlemsavgift på minst 50 kr/år.

 • Aktivitetskrav

Som volontär förväntas du kunna lägga fyra till fem timmar i månaden på ditt engagemang. Om du behöver pausa ditt volontärskap kan du göra detta i upp till två terminer.

 • Utdrag ur belastningsregistret

Vi kommer att be om ett utdrag ur polisens belastningsregister om du antas som volontär hos oss.

 • Tystnadslöfte

Alla verksamma inom Storasyster arbetar under tystnadslöfte. Det innebär att uppgifter av personlig eller känslig karaktär som du får ta del av under ditt uppdrag inte får föras vidare till personer utanför organisationen. Du förbinder dig till detta via ett kontrakt.

 • Ha bearbetat egna erfarenheter av sexuellt våld

Har du egna erfarenheter av sexuella övergrepp är det viktigt att du har bearbetat dessa och att bearbetningen avslutades för minst ett år sedan. 

Arbetet är ideellt, vilket innebär att du inte får betalt.

Har du frågor om uppdraget mejla volontar@storasyster.orgLöneform ideellt uppdrag
Ort Nationellt
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2021/7
Publicerat 2021-12-16
Sista ansökningsdag 2022-02-11

Tillbaka till lediga jobb